Mere tryghed til ofre

safe_Top

Et offer er i dag ofte overladt til sig selv efter endt sagsbehandling. De helt store ressourcer går til gerningsmanden. Det er tydeligt for mig, at den forurettede i langt højere grad skal hjælpes.

Jeg går ikke ind for længere straf, men mener, at en straksdom med kortere fængselsstraf, suppleret med samfundstjeneste er langt mere brugbart.