Kæmpe imod organiseret kriminalitet

krimi_Top
De åbne grænser giver Danmark udfordringer. Jeg mener, at dansk politi skal gøre tilværelsen for kriminelle udefra så umulig, så de holder sig langt væk fra Danmark.
Vores fængsler er under så massivt pres, at udenlandske kriminelle bør afsone i hjemlandet.

Indsats mod udenlandske kriminelle

I årets første tre måneder er flere end 2000 statsborgere fra 12 østeuropæiske lande blevet sigtet for overtrædelser af straffeloven og særloven og 27,4 procent af alle sigtelser for indbrud i private hjem, står tilrejsende udlændinge for.
Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har udarbejdet for Justitsministeriet.

Se, det er en konkret opgørelse, som skriger på en reaktion. En ting er, at borgere, som har været udsat for indbrud, i den grad, får krænket privat livets fred, men en anden ting er, at opgørelsen viser, at vores land hærges. Det skal vi ikke finde os i.

Vi kan skræmme dem med et fængselsophold i et dansk fængsel. Dette vil have de menneskelige omkostninger for vores rumænske indbrudstyve, at de undres over at tjene betydeligt mere på at arbejde i et dansk fængsel end mindstelønnen hjemme i Rumænien. De bliver ikke mindre overraskede over at hver opredt seng for den danske Stat koster 2000 kr. i døgnet.
Det værste er, at de får telefontid i fængslet til at anbefale ordningen videre til deres landsmænd.

Paradokset i sagen her er, at EU-landene rent faktisk er forpligtigede til at tage imod deres egne kriminelle statsborgere, men at en række østeuropæiske lande meget belejligt hænger i bremsen i forhold til at efterkomme denne forpligtigelse.

Belejligt eller ej. Forpligtelserne skal overholdes. Første skridt er derfor at forlange, at alle EU-lande skal leve op til de fælles regler i forhold til afsoning i hjemlandet.

Vi kunne trække op i bukserne og lukke alle grænseovergange. Herefter placere 3,5 meter lange grænsebomme omkring de mere end 7.300 km kystlinje i Danmark. Herefter bemande hver eneste grænsebom med en døgnbemanding af betjente, og i forlængelse heraf stoppe samtlige bilister med henblik på kontrol. Det samlede beløb for den metode, er der ikke plads til i mit læserbrev. Så mit bud må være, at gøre det så uoverskueligt, at den kriminelle udlænding opgiver før grænsen.
Vi kunne sagtens prioritere en moderne toldkontrol. I stedet for at vildlede danske borgere med at lukke alle grænser rundt om Danmark, så ønsker jeg en realistisk målrettet kontrol mod illegale varer, narkotika, våben, mennesker og tyvegods. Det skal ske ved at tilføre området 55 millioner kroner årligt, således at den danske toldkontrol kommer på højde med den svenske. Den metode er ikke billigt, men til gengæld forventer jeg, at pengene kommer mange gange igen.

Sidst, men ikke mindst så kræver bekæmpelsen af banderne fra Østeuropa et stærkt samarbejde mellem politimyndighederne indenfor EU. Det har vi i dag indenfor Europol, men retsforbeholdet betyder, at vi i 2015 står til at måtte forlade det samarbejde. Det kan få alvorlige konsekvenser for dansk politis muligheder for at slå hårdt ned på grænseoverskridende kriminalitet. Regeringen har lovet at sende retsforbeholdet til folkeafstemning, men der er som bekendt ingenting sket. Regeringen bør leve op til sit løfte og sende retsforbeholdet til folkeafstemning, så vi kan forblive i Europol.