Hvem er jeg?

hvem_er_mark
Jeg er født og opvokset i Odense. Jeg er gift med Caroline, og sammen har vi tre friske drenge på 16, 15 og 11 år. Læs mere om mig her.

  • Uddannet sømand, speditør og ­politibetjent
  • Født, opvokset og bor på Fyn
  • Arbejder som politiassistent hos Fyns Politi
  • Har siddet i Odense Byråd siden 2010. Aktuelt sidder jeg i Børn – og ­ungeudvalget
  • Folketingskandidat i Odense 1. Kreds

Jeg tror på, at jeg med politisk mod kan udvikle, forny og ændre urimeligheder i samfundet. I mit job i politiet ser jeg alle sider af samfundet, og der er behov for forbedringer på mange områder. De mange gode ting i vores samfund arbejder jeg aktivt for at bevare.

Hver dag gør jeg mig nye erfaringer gennem mit politiske virke.

Læs videre her om mig og mit arbejde i Odense byråd:

Som medlem af Ældre- og Handicapudvalget ligger det mig meget på sinde, at vi behandler vore ældre med respekt. Hvad ønsker vi for vores egne forældre og for os selv, når vi bliver gamle? En god rettesnor er, at det vi ikke ønsker for os selv, skal vi ikke byde andre. Jeg arbejder desuden for at vi bibeholder de gode forhold, vi allerede tilbyder vores handicappede medborgere samtidig med at vi skal nytænke og udvikle os, så vi hele tiden har de smarteste løsninger.

Børn og unge-tvangsudvalget (§18-udvalget) Som udvalgsmedlem i tvangsudvalget forsøger jeg at bevare familien samlet. Sammen med familierne, advokater og dommere forsøger vi at finde de bedste løsninger for børn med store udfordringer i hjemmet.

Som tidligere næstformand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde jeg politisk ansvar for, at omdanne uddannelse til beskæftigelse og skabe det allerbedste fundament for virksomhederne i Odense. De sociale forhold i byen skal være synligere, så det bliver lettere at drage omsorg og aktivere alle borgere i samfundet.

I Odenses tryghedsudvalg, TrygBy udvalget § 17,4 deltog jeg for at fremme boligstrategiske indsatser, forebyggelse af ghettoisering samt kriminalitets- og bandeforebyggelse.

I Børn og Unge-udvalget deltog jeg i kontaktudvalg for skoler/institutioner. Formålet var at skabe forbindelse mellem skolen/institutionen og det politiske niveau og at være den direkte kontakt med forældre og ansatte.

I en politisk følgegruppe for revidering af erhvervs- og vækstpolitikken arbejdede jeg for at skabe vækst og sammenhæng mellem uddannelse og arbejde. Fokus var på politisk udvikling af væksten i byen – bl.a. sparring med mindre og større virksomheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedsparathed.