Bedre rammer for børn

boern_top
NORMERINGER Jeg mener, vi skal differentiere mest muligt i forhold til politikken på de forskellige dagtilbud, så det enkelte dagtilbudssted vurderer ud fra egen hverdag. På hvert sted er børnene forskellige og har derfor ikke ens behov.

INKLUSION Inklusion, hvor forskellige børn kan spejle sig i hinanden, lyder på papiret godt. Men i praksis lader det sig kun gøre, hvis der tilføres nødvendige ressourcer. Det er vigtigt for mig, at vi ikke eksperimenterer med vores børn.

BØRNENE er det vigtigste vi har. Vi skal sørge for at de får en ordentlig og relevant uddannelse i trygge rammer.