Flere jobs på Fyn

job_Top
Det skal det være mere attraktivt at bo, studere, arbejde og drive virksomhed i Danmark. På den måde kan Fyn klare sig i konkurrencen.
Det betyder, at skatten på arbejde skal ned, og virksomhedernes konkurrenceevne skal forbedres ved at sænke skatter og afgifter og fjerne urimelige byrder på erhvervslivet. Fyn har brug for, at byerne samarbejder og kan bruge hinanden til at skabe fordelagtige tilbud.