Mere frihed til den modne generation

old_top
Vi skal møde de ældre med respekt og vi skal tilbyde et liv med selvbestemmelse. Visiteres man til 2 timers hjemmehjælp om ugen, bør man have indflydelse på, hvordan tiden bruges bedst, hvilket kan variere fra uge til uge.

Alle ældre på vores plejecentre og i vores ældreboliger, skal have mulighed for at få frisklavet varm mad – det er helt grundlæggende for trivslen.  En af de helt store udfordringer er selvfølgelig at få økonomien til at hænge sammen i takt med, at flere lever længere, men vi må aldrig gå på kompromis med retten til et værdigt liv. Frivillige kræfter vil i fremtiden være endnu vigtigere, for at tingene kan hænge sammen.