Category Archives: Den modne generation

Mere frihed til den modne generation

Vi skal møde de ældre med respekt og vi skal tilbyde et liv med selvbestemmelse. Visiteres man til 2 timers hjemmehjælp om ugen, bør man [...]