Author Archives: mark

Alle skal bidrage

En af vores største økonomiske udfordringer er andelen af danskere på overførselsindkomst. Vi skal føle os trygge ved, at systemet grib [...]

Ro og orden i vores land

Ingen borgere skal føle sig utrygge. [...]

Børnefamilier

Børnefamilierne er Fyns vigtigste investorer.  Vi skal ­tiltrække og fastholde familier ved at tilbyde ordentlige ­forhold og gode res [...]

Effektiv offentlig service

Vi skal bruge ressourcerne rigtigt, så trygheden og ­velfærden bevares for os alle. [...]