Author Archives: mark

Læserbreve og taler

Grundlovstale den 5. juni 2015 Kære Venstremedlemmer, kære fremmødte! Vi kender nok alle, mennesket som smiler med munden, mens øjnene e [...]

Indvandrere og flygtninge

Vi skal skelne mellem disse to grupper. Vi bør tage i mod flygtninge i begrænset omfang, men bedst af alt er det, hvis vi kan hjælpe dem [...]

Kæmpe imod organiseret kriminalitet

De åbne grænser giver Danmark udfordringer. Jeg mener, at dansk politi skal gøre tilværelsen for kriminelle udefra så umulig, så de ho [...]

Mere tryghed til ofre

Et offer er i dag ofte overladt til sig selv efter endt sagsbehandling. De helt store ressourcer går til gerningsmanden. Det er tydeligt fo [...]

Mere frihed til den modne generation

Vi skal møde de ældre med respekt og vi skal tilbyde et liv med selvbestemmelse. Visiteres man til 2 timers hjemmehjælp om ugen, bør man [...]

Flere jobs på Fyn

Det skal det være mere attraktivt at bo, studere, arbejde og drive virksomhed i Danmark. På den måde kan Fyn klare sig i konkurrencen. De [...]

Bedre rammer for børn

NORMERINGER Jeg mener, vi skal differentiere mest muligt i forhold til politikken på de forskellige dagtilbud, så det enkelte dagtilbudsst [...]