Alle skal bidrage

Indvandrere og flygtninge

En af vores største økonomiske udfordringer er andelen af danskere på overførselsindkomst. Vi skal føle os trygge ved, at systemet griber os, hvis vi blive syge eller arbejdsløse.Vi er alle nødt til at tage ansvar og bidrage for at sikre dem, der gerne vil, men ikke kan. Og vi skal sætte endnu hårdere ind overfor dem, der kan, men ikke vil.