Jeg er født og opvokset i Odense. Jeg er gift med Caroline, og sammen har vi tre friske drenge på 15, 14 og 10 år. Her på hjemmesiden kan du læse om mine mærkesager. Læs videre her om mig og mit arbejde i Odense byråd ...læs mere>>
Grundlovstale den 5. juni 2015 Kære Venstremedlemmer, kære fremmødte! Vi kender nok alle, mennesket som smiler med munden, mens øjnene er udtryksløse. Men når man ser et menneske smile med øjnene, så røber det ofte, ...læs mere>>
Vi skal skelne mellem disse to grupper. Vi bør tage i mod flygtninge i begrænset omfang, men bedst af alt er det, hvis vi kan hjælpe dem i deres eget nærområde. Kulturforskellene er ofte så store, at integrationen slår ...læs mere>>
De åbne grænser giver Danmark udfordringer. Jeg mener, at dansk politi skal gøre tilværelsen for kriminelle udefra så umulig, så de holder sig langt væk fra Danmark. ...læs mere>>
Et offer er i dag ofte overladt til sig selv efter endt sagsbehandling. De helt store ressourcer går til gerningsmanden. Det er tydeligt for mig, at den forurettede i langt højere grad skal hjælpes. ...læs mere>>
Vi skal møde de ældre med respekt og vi skal tilbyde et liv med selvbestemmelse. Visiteres man til 2 timers hjemmehjælp om ugen, bør man have indflydelse på, hvordan tiden bruges bedst, hvilket kan variere fra uge til ug ...læs mere>>
Det skal det være mere attraktivt at bo, studere, arbejde og drive virksomhed i Danmark. På den måde kan Fyn klare sig i konkurrencen. Det betyder, at skatten på arbejde skal ned ...læs mere>>
NORMERINGER Jeg mener, vi skal differentiere mest muligt i forhold til politikken på de forskellige dagtilbud, så det enkelte dagtilbudssted vurderer ud fra egen hverdag. ...læs mere>>
Du kan altid kontakte mig til en snak eller debat på mgro [at] odense.dk eller de overstående sociale medier.
Hjemmeside udviklet af mouret/co